Szanowne Koleżanki i Koledzy Rezydenci,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w porozumieniu z Sekcją Młodych Neurologów PTN zaprasza do udziału w jesiennym spotkaniu z cyklu Szkoły Młodych Neurologów, które odbędzie się w dniach 14–15 października 2022 roku.

Dotychczasowe edycje Szkoły Młodych Neurologów cieszyły się dużym zainteresowaniem, a po spotkaniach otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii z rąk rezydentów przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego.

Zachęcamy naszych rezydentów także do czytania Polskiego Przeglądu Neurologicznego, Neurologii i Neurochirurgii Polskiej oraz korzystania z niezwykle już bogatych zasobów portalu edukacyjnego www.neuroedu.pl. Rezydenci, którzy zapiszą się do Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (zapisy w zakładce na stronie www.ptneuro.pl) będą mogli brać udział w spotkaniu w ramach opłaty promocyjnej.

Z pozdrowieniami,
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek